Персональний сайт вчителя інформатики
Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст.№7
Білецької Олени Леонідівни
Меню сайту
Найближчі свята
Праздники Украины
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Опис досвіду роботи з теми:
«Розвиток логічного мислення на уроках інформатики як засіб формування ключових компетентностей учнів»

В інформаційному суспільстві інформатика є фундаментальною загальноосвітньою дисципліною, що інтегрує наукові досягнення людства. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології справляють суттєвий вплив на економічну, соціальну, науково-технічну і культурну сфери життя суспільства, що спричинює радикальні зміни не тільки в сфері виробництва і ділової активності людей, але і у всій соціальній сфері. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила і соціальну сферу: освіту, науку, культуру, медицину. Значна кількість користувачів звертається до послуг, що надають ці сфери, через Інтернет. Все це підтверджує, що процес інформатизації стає інтенсивнішим. Умови ж існування людства вимагають висування нових пріоритетів, переходу до нової стратегії розвитку суспільства на основі знань та високоефективних технологій. І головну роль у розробці такої стратегії має відігравати держава. На сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття в Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального потенціалу нації.
Зміст вивчення предмету «Інформатика» пов’язаний зі змінами стратегічних напрямків освіти - орієнтація на діяльнісний підхід та формування в учнівства важливих життєвих компетенцій. Компетентнісний підхід в освіті є пріоритетним напрямком модернізації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, тому для формування ключових компетентностей учнів він передбачає використання інновацій в професійній діяльності. Побудувати навчання необхідно з урахуванням індивідуальних здібностей і можливостей дитини, а поширення інформаційних технологій у навчанні надає йому форми особистісно-орієнтованого,  гнучкого динамічного процесу. 
«Розвиток логічного мислення на уроках інформатики як засіб формування ключових компетентностей учнів» є тема досвіду, над яким я працюю. Ця тема була обрана мною тому, що, використовуючи на уроках завдання з елементами логіки, побачила: сучасний учень звик до стандартних завдань з підручника. А для орієнтації на діяльнісний підхід та формування в учнів важливих життєвих компетенцій треба розвивати в них нестандартне мислення, вміння знаходити декілька можливих рішень завдання, ефективно використовувати нові знання та уміти працювати у соціумі. Для формування та розвитку предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей в учнів різновікових груп застосовую різні форми та методи: роботу в парах, трійках, групах, ігри «так-ні», «незакінчені речення», мозковий штурм, навчаючи-учусь та ін.
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013/2014 навчальному році другокласники розпочали вивчати новий навчальний предмет «Інформатика». Урок інформатики у школі І ступеня має свою структуру та особливості проведення. Основна увага приділяється ознайомленню учнів з набором понять і термінів. Важливо зацікавити дітей до вивчення нового матеріалу. Василь Сухомлинський писав: «Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості». Саме ігрові моменти на уроках допомагають учням  в більш доступній та цікавій формі опанувати програмовий матеріал, розвивають логічне мислення, спостережливість, пам'ять, зв’язне мовлення, творчі здібності, кмітливість, виховують дружні стосунки, взаємодопомогу, допитливість, комунікативність, викликають позитивні емоції. 
На перших уроках дітям важко адаптуватися до нового, хоча й дуже цікавого, предмету - інформатики. Помічником у цій проблемі стане саме іграшка. Діти із задоволенням відповідають на питання Елзіка – головного героя підручника Галини Ломаковської,  який з’явився на самому першому уроці інформатики.  
Кросворди, ребуси, математичні лабіринти зацікавлять учнів на уроці набагато більше, ніж звичайне теоретичне викладання матеріалу вчителем. Такі завдання  ми розв’язуємо самостійно, у парах чи групах: знайди відмінності, ребуси, які створені на кожне нове визначення чи поняття в інформатиці, ключове слово кросвордів також може бути використане для самостійного визначення учнями теми уроку з інформатики. Новий предмет (інформатика) містить багато нових для дітей слів - алгоритм, шаблон, палітра, редактор, об’єкт  тощо. Уводити такі слова до словникового запасу дітей я намагаюсь за допомогою кросвордів. Наприклад, кросворд «Алгоритм»: обираємо будь-який з розгаданих мультфільмів, пригадуємо зміст і встановлюємо, що насамперед алгоритм – це послідовність дій.
У таблицях з літерами у комірках на перший погляд нічого не зрозуміло. Лише уважність та знання матеріалу допоможе дітям знайти "заховані" слова. Використовувати такі таблиці можна для двох завдань одночасно - спочатку знайти слова, а потім об’єднати їх за якоюсь ознакою. Наприклад, 1-й варіант з найдених слів підкреслює пристрої уведення інформації, а 2-й варіант – пристрої виведення.
Основна функція задач комбінаторного типу – створити умови для формування в учнів прийомів розумової діяльності, як то аналіз, синтез, абстрагування, статистика. Звісно, що починати треба з того, що зрозуміло та прийнятно для дитини – з гри. За порадою вчителя інформатики Шепетівського НВК№2 та авторки програми «Комп’ютерленд» Олени Петрівни Антонової вирішуються комбінаторні задачі з подальшою практичною роботою: варіанти одягу для ляльок з задоволенням шукають не тільки дівчатка, але й хлопчики.
Ян Амос Коменський, Костянтин Дмитрович Ушинський, Василь Олександрович Сухомлинський та інші прогресивні педагоги різних епох підкреслювали необхідність встановлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між окремими навчальними предметами для підвищення ефективності навчання та формування цілісної картини навколишнього середовища та наукової системи знань у свідомості молодшого школяра.  Тому уроки інформатики для підтримки вивчення інших предметів потребують особливої уваги. Тут теж не обійтись без завдань з логічним навантаженням: завдання з української мови, музики, природознавства також можна запропонувати у вигляді  таблиць та різноманітних лабіринтів.
Дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог, на кожному уроці проводжу фізкультхвилинки та вправи для очей.
    Пропедевтика алгоритмізації і програмування відбувається за допомогою знайомства з середовищем Scratch, виконавцем у якій є Рудий кіт  Скретч. Графічний виконавець є наочним для дитини, що полегшує процес навчання. Мова Scratch містить основні алгоритмічні конструкції універсальної мови програмування і дозволяє закріпити навички розв'язання задач програмування методом візуалізації, вивчити глибше властивості різних видів алгоритмів, познайомитися з типами даних і т. п. Курс допомагає учням розвивати просторове мислення і відкривати для себе властивості деяких геометричних об'єктів (хоча геометрію вони ще не вивчають). Вивчення мови Scratch є підґрунтям для вивчення візуальних засобів програмування мовами Delphi, Лазарус, C, C+. Навчання побудовано за принципом ускладнення завдання щодо вимог до структури алгоритмів і типів даних. Від лінійних алгоритмів учні логічно переходять до розв'язання складніших завдань, які вимагають включення діалогових елементів, використання процедур різної складності, простої мультиплікації і т. п
    Як навчити дітей мислити логічно, послідовно, раціонально, оптимально? Відповідь прийшла не відразу, а були довгі пошуки і спроби вирішення проблеми шляхом застосування нових форм і методів навчання. Але аналіз власної практики за 10 років роботи підштовхнув до висновку: необхідно розвивати логічне мислення при вивченні інформатики в кожному класі, і не епізодично, а постійно.     Крім цього, хочу додати, що розвиток логічного мислення - невід'ємна частина всього курсу інформатики в школі. Про це говорить розподіл тем вивчення інформатики, які напряму пов'язані з логікою. 
    Пам'ятаючи, що в основі керування будь-якою педагогічною системою повинен бути принцип зворотного зв'язку, вважаю, що без поточного контролю за ходом процесу навчання неможливо виявити типові недоліки, труднощі в діяльності учнів, попередити накопичення прогалин у знаннях, визначити успішність навчання. У своїй роботі здійснюю оцінювання результатів навчання шляхом опитування, письмової перевірки, а також широко використовую тестові завдання як письмові, так і електронні та он-лайнові. Використання на уроці гугл-форм з автоматичною перевіркою та оцінюванням дозволяє учням відразу бачити недоліки у знаннях та дає змогу для їх усунення.  Використання таких завдань дозволяє організовувати самостійну роботу учнів на етапі актуалізації знань перед вивченням нового, на етапі рефлексії та при підведенні підсумків. Застосовую оціночні листи. На уроках тематичного оцінювання даю перевагу завданням узагальнювального спрямування. Застосовую перевірку у вигляді розгадування кросвордів. Саме такі форми та методи оцінювання діяльності школяра створюють умови для диференційованого навчання, сприяють приведенню навчання у відповідність з потребами часу.
    Помітний ефект дають ділові ігри, спрямо¬вані на розв'язання профорієнтаційних задач. Вони активізують як інструмент і технологію само-розвитку, так і творче мислення. Засвоєння і закріплення матеріалу відбувається в кілька разів швидше, якщо використовувати метод «навчання під час гри».  У процесі підготовки до змагання учні, працю¬ючи групами й індивідуально, змушені зверта¬тися до додаткової літератури, довідників. Та-ким чином формується соціальна та полікультурна групи компетентностей. 
    Практика моєї роботи доводить, що застосування саме інтерактивних форм і методів навчання покликане формувати в особистості ключові компетентності, що передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, захищати власні інтереси.    Для підвищення зацікавленості предметом проводжу нестандарті уроки: подорожі, казки, змагання.
Дотримуючись Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, особливу увагу приділяю вихованню на уроках інформатики, яке йде наскрізною лінією від малювання по клітинкам вишиванок у програмі Paint до створення буклетів у програмі Microsoft Office Publisher. Сюди можна також відносити і створення діаграм у програмі Excel (порівняння довжини річок чи площ країн та інше), створення презентацій на відповідні теми про Батьківщину, обробка текстів українських народних казок у програмі Word, створення бази даних «7 чудес України», «7 чудес Харківщини» тощо. Безперечно, що урок, як основна форма навчально-виховної роботи в школі, є індивідуальним твором творчості вчителя. Жоден урок не схожий на інший і поряд з іншими формами навчання має чималі резерви для здійснення виховання школярів.
    Досвід моєї роботи показує, що розвиток логічного мислення учнів на уроці інформатики якісно змінює сенс навчання. Зростає зацікавленість учнів у вивченні предмета, з'являється стійка вмотивованість роботи на уроці,  і, як результат,  підвищується якість знань учнів з інформатики: як видно на порівняльній діаграмі, цей показник тримається на рівні вище 80%, а середній бал учнів з інформатики за останні 5 років маємо від 7,84 до 8,45 балів, а мої учні є постійними переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з програмування та інформаційних технологій, веб-квестів, фестивалів.

Теорія
Реформування школи
Зворотний зв'язок
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook