Персональний сайт вчителя інформатики
Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст.№7
Білецької Олени Леонідівни
Меню сайту
Найближчі свята
Праздники Украины
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Для блокировки рекламы на сайте можно перейти по ссылке adblockplus.org и установить AdBlock Plus 

Матеріали майстер-класу за темою:
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»

Мета: Ознайомити слухачів майстер-класу із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розкрити засоби, прийоми, методи, яким користуюсь в організації та проведенні уроків із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Надати цільову допомогу учасникам майстер-класу з питань застосування ІКТ на уроках та в позаурочний час на рівні загальноосвітніх навчальних закладів. 
 
Завдання майстер-класу:
1.Ознайомити слухачів майстер-класу з власним досвідом щодо  застосування інформаційно-комунікаційних  технологій на уроках інформатики та поширити його.
2.Надати рекомендації щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. 
3.Вдосконалювати професійну та науково-методичну підготовку вчителя, прискорювати процес трансформації ефективного педагогічного досвіду в практичну діяльність.
4.Розкрити шляхи підвищення якості проведення уроку інформатики на основі компетентнісного підходу. 
5.Поглибити знання слухачів майстер-класу про інноваційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми, що є розвитком і підтримкою зацікавленості учнів.
6.Створити сприятливі умови для пошуку кожним слухачем майстер-класу власних оригінальних підходів до творчого використання досвіду у особистій практиці модернізації викладання предмету та у позаурочний час.
7.Систематизувати та узагальнити пакет методичних матеріалів за підсумками роботи майстер-класу у 2016-2017 навчальному році.

Вступ. Актуальність теми

Використання ІКТ на уроках  - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету. Тому сучасний педагог повинен уміти працювати з новими засобами навчання хоча б заради того, аби забезпечити одне з найголовніших прав учня - право на якісну освіту. Серед останніх тенденцій у розвитку педагогічних технологій слід відмітити той факт, що ІКТ надають можливості для вчителя застосовувати в роботі так зване проблемно-орієнтоване або конструктивістське навчання. Воно передбачає навчання у насиченому інформаційному середовищі в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами та тим самим урізноманітнити професійні педагогічні навички та форми роботи.
Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової загальноосвітньої обізнаності сучасної людини сьогодні зумовлено активним запровадженням комп’ютерних технологій у всіх галузях людської діяльності. В науковій літературі поняття ІКТ-компетентності сьогодні піднімають вчені як українські (П.В. Беспалов, А.А. Єлізаров, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, В.Ю.Биков, Смирнова-Трибульська Є.Н. ін.), так і зарубіжні (L.H.Sagalnik, Ruchen Dominique, Spector J., Michael-de la Teja та ін.). Узагальнене бачення ІКТ-компететнтності полягає у здатності особистості застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності, а саме: пошуку необхідної інформації, її оцінювання та вміння структурувати, аналізувати та користуватись нею і, так само, створювати та розповсюджувати у різних сферах своєї діяльності в залежності від ситуації. Набуття необхідних ІКТ-компетентностей є складовою стратегії ЄС щодо навчання впродовж життя.
Актуальність використання ІКТ підтверджують освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми. Серед них Закон «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Концепція державної цільової програми впровадження у НВП загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року тощо.
У прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення мого предмету, аби урок був цікавий учням,  мені доводиться опановувати нові методи викладення матеріалу. Одним із методів і одночасно засобом навчання є інформаційно-комунікаційні технології. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних ігор, тому набагато легше сприйматме запропоновану на уроці інформацію за допомогою засобів мультимедіа.
Набутий досвід свідчить, що не всі учні засвоюють нові знання на однаковому рівні. А це значить, що треба знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Допомагає у вирішенні цього непростого завдання поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. 
Отже, ІКТ – один із шляхів підвищення пізнавальної активності та подолання неуспішності серед школярів. Тому із  застосуванням мультимедійних технологій я вирішую ряд основних завдань:

 • підвищення рівня мотивації навчання школярів;
 • активізація пізнавальної діяльності учнів;
 • розвиток творчого мислення;
 • розвиток самостійного критичного мислення;
 • формування вмінь працювати з різними джерелами інформації;
 • можливість поєднання візуальної та звукової форми сприйняття навчального матеріалу;
 • розширення кількості сприйняття учнями інформації;
 • застосування отриманих знань у нових ситуаціях;
 • ефективного тренування засвоєних умінь і навичок;
 • автоматизованого контролю результатів навчання.

  Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі навчання  – підвищити пізнавальний інтерес до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами як запорука розвитку особистості учня в майбутньому.  Розраховую, що учасники майстер-класу підвищать свою професійну компетентність щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках та у позаурочний час.
 

Зміст роботи майстер - класу

№№

з/п

Зміст роботи

Форми та методи роботи

Хто виконує

 

І засідання     __30.09.2016 р.      ЗОШ№7

Тема: Сучасний урок – творчий пошук вчителя

 

Мета: Ознайомити слухачів з завданнями майстер-класу. Сприяти мотивації вчителів використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології на уроках. Ознайомити колег з можливостями Google-технологій, а саме: створення форм, опитувальників, тестів.

 

 

 

Теорія

Організація творчого діалогу.

Ознайомлення слухачів з метою та завданнями майстер-класу. Визначення напрямків роботи слухачів по реалізації проблеми «Новітні інформаційно-комунікаційні технології на уроках інформатики». Передбачення очікуваних слухачами результатів.

Ознайомлення слухачів майстер–класу з графіком роботи на 2016-2017 н.р.

Повідомлення

 

Білецька О.Л

 

Практика

Електронна презентація «Використаня онлайнових Google-технологій у роботі вчителя»

 

Електронна презентація

Білецька О.Л.

 

Робота в парах

Використовуючи різноманітні технології корпорації Google, розробити тести та документи з загальним доступом.

 

 

Робота в парах

Всі члени майстер - класу

 

 

Робота між засіданнями

Підготуватись   до методичного діалогу:

«Опрацювання об’єктів мультимедіа»

Ознайомитись з методичною літературою, з порадами методичних журналів за проблемою майстерні.

Індивідуальні та групові консультації.

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

Всі члени майстер - класу

 

 

 

 

 

 

 

№№

з/п

Зміст роботи

Форми та методи роботи

Хто виконує

 

 

ІІ засідання   21.10.2016 р.      ЗОШ№7

Тема: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

 

Мета: Ознайомити слухачів майстер-класу з досвідом роботи з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа». Ознайомити колег з інноваційними технологіями в опрацюванні об’єктів мультимедіа.

 

 

 

Теорія

Методичний діалог: «Використання інноваційних технологій в опрацюванні об’єктів мультимедіа»

 

 

Доповідь з досвіду

 

 

Білецька О.Л

 

 

Відкритий урок.

8 клас. «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

 

Відкритий урок

Білецька О.Л

 

Аналіз, обговорення відкритого уроку. Методичні рекомендації за змістом, формою проведення та метою уроку.

 

Обговорення

 

Всі члени майстер - класу

 

Практика

Підбір тем курсу «Інформатика», де можна використати обробку об’єктів мультимедіа.

 

Робота в групах

 

Всі члени майстер - класу

 

Робота між засіданнями:

- підготовка до діалогу:

«Інформаційні технології персональної та колективної комунікації. Створення та публікація веб-ресурсів»

 - створення власних веб-сайтів та блогів та наповнення їх контентом.

Індивідуальні та групові консультації.

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

Всі члени майстер -  класу

 

 

№№

з/п

Зміст роботи

Форми та методи роботи

Хто виконує

 

 

ІІІ засідання     17.02.2017р.    ЗОШ №7

Тема: Інформаційні технології персональної та колективної комунікації. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів.

 

Мета: Ознайомити слухачів майстер-класу з досвідом роботи з даної теми. Спонукати колег до створення власних веб-ресурсів.

 

 

 

Теорія

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації. Створення та публікація веб-ресурсів.

 

Доповідь з досвіду

 

 

Білецька О.Л

 

 

 

Відкритий урок.

11 клас. «Публікація веб-ресурсів. Наповнення веб-сайтів та блогів контентом»

 

 

Відкритий урок

 

 

Білецька О.Л

 

Аналіз, обговорення відкритого уроку. Методичні рекомендації за змістом, формою проведення та метою уроку.

 

Обговорення

 

Всі члени майстер - класу

 

Круглий стіл

Планування змісту власних веб-ресурсів чи ознайомлення з готовими ресурсами (якщо є власні)

«Круглий стіл»

 

 

Всі вчителі

 

 

 

Робота між засіданнями:

опрацювати матеріали, пов’язані з використання Internet-технологій  у навчанні;

створити та наповнити контентом власні блоги, сайти;

Індивідуальні та групові консультації.

 

 

 

 

 

Самостійна робота

Всі члени майстер- класу

 

 

№№

з/п

Зміст роботи

Форми та методи роботи

Хто виконує

 

ІV засідання    14.04.2017 р.   ЗОШ №7

Тема : «Робота з онлайн-сервісом LearningApps.org. Створення дидактичних матеріалів з предмету та розміщення їх в особистому блозі»

Мета: ознайомити слухачів майстер-класу з досвідом роботи з даної теми. Залучити до створення дидактичних матеріалів за допомогою сервісу LearningApps.

 

 

 

Теорія

Використання Internet-технологій  для активізації пізнавальної діяльності учнів. Можливості сервісу LearningApps.

Доповідь з досвіду

Білецька О.Л

 

Практика

Робота з онлайн-сервісом LearningApps.org. Створення дидактичних матеріалів з предмету та розміщення їх в особистому блозі.

 

Електронна презентація

 

 

Білецька О.Л

 

 

 

 

Творча дискусія «Як зробити урок яскравішим, цікавішим та доступним?».

 

Дискусія

 

Білецька О.Л

 

Підсумки роботи майстер – класу

 

Вихідне анкетування. Очікувані результати.

 

« Відкритий мікрофон»

 

 

Члени майстер-класу

Матеріали для скачування:

 1. Покрокова інструкція для створення блогу
 2. Принципи роботи у середовищі Learning Apps

Приклад вправи для 4го засідання майстер-класу

http:// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Теорія
Реформування школи
Зворотний зв'язок
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook